محصولات

واحد(پمپ باد) فشار قوی ۹۰۰

واحد (پمپ) فشار بالا ۹۰۰ سی اف ام (cfm)

تماس تومان

تست پمپ

تست پمپ oil well برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تماس تومان

کمپرسور ۱۰۷۰ فشارقوی

کمپرسور اینگرسلند فشار قوی ۱۰۷۰ کم کار

تماس تومان

درایر(خشک کن)

درایر(خشک کن) ۴۰۰۰ سی اف ام (cfm)

تماس تومان

کمپرسور ۹۰۰ سولیر

کمپرسور ۹۰۰ سولیر sullair

تماس تومان

ژنراتور برق

ژنراتور برق ۳۰۰ کاوا