پتروشیمی و تصفیه

تخصص صنعت بی نظیر که نتایج را ارائه می دهد

ما می توانیم هر تجهیزاتی را که می خواهیم ارائه دهیم – اما این همیشه بهترین روش نیست. تجهیزات شما باید با نیازهای شما منطبق باشد. بیش از حد و شما به پایان رسیده سوخت و پرداخت برای انرژی بیشتر از شما نیاز، بیش از حد کم است و آن را نمی خواهد به کار در هنگام افزایش تقاضا.

از آنجا که ما میدانیم که تقاضای گیاه پتروشیمی و پالایشگاه میتواند تغییر کند، ما تجهیزات اجاره ما را با آنچه که اتفاق میافتد مطابقت می دهیم. سپس با برنامه های تعمیر و نگهداری دقیق، نظارت روزانه و پشتیبانی فنی، این کار را ادامه می دهیم.